title
 

 

 OPINNOT  |  AVOIN AMK  |   TYÖLLISTYMINEN  |   KANSAINVÄLISYYS  |  TKI  |   HENKILÖSTÖ  |   JULKAISUT  |   TALOUS

 

Opinnot

 

Vetovoimaisuus (ensisijaiset hakijat / aloituspaikka)

 

4,9

 

Kevään yhteishaku

 

4,6

 

Syksyn yhteishaku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, päiväkoulutus

 

2014 

2015 

2016 

Kulttuuriala  130  136 130 
Luonnontieteiden ala  80  110  0
Luonnonvara- ja ympäristöala  30  30  30 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  70  76  60 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  458  415  458
Tekniikan ja liikenteen ala 610 717  578
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 220  253  320
YHTEENSÄ  1598  1737  1576

Aloituspaikat, AMK-tutkinto, monimuotokoulutus

 

2014 

2015 

2016 

Kulttuuriala 
Luonnontieteiden ala  20 
Luonnonvara- ja ympäristöala 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  30  30  40
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  105  86  135
Tekniikan ja liikenteen ala 90 70  75
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 65  80  65
YHTEENSÄ  310  266  315

 

 

Opiskelijamäärä 2016

 • Päiväkoulutus – 7766

 • Monimuotokoulutus – 1273

 • Ylempi AMK – 618

 • Ammatillinen opettajakorkeakoulu – 641 

 

2014 

2015 

2016 

Päiväkoulutus  7854  7833  7766 
Monimuotokoulutus  1069  1179  1273 
Ylempi AMK  572  601  618 
Ammatillinen opettajakorkeakoulu  585  612  641 
YHTEENSÄ  10080  10225  10298 

 

 

Opiskelijamäärä koulutusaloittain

Tutkintoon johtava koulutus (tilanne 20.9.)

 

 

2014 

2015 

2016

Kulttuuriala  833  776  749 
Luonnontieteiden ala  552  550  551 
Luonnonvara- ja ympäristöala  151  179  187 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  498 471  432 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  2482  2565  2722
Tekniikan ja liikenteen ala 3575 3644  3491
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1404  1428  1460 
YHTEENSÄ  9495  9613 9592 

 

 

 

Yli 55 opintopistettä suorittaneet koulutusaloittain (%)

Syksyllä läsnäolevaksi kirjautuneet

 

67%

2016

yhteensä 
57%

2015

yhteensä 
56%

2014

yhteensä 

 

 

Valmistuneet

Suoritetut AMK-tutkinnot ja ylemmät AMK-tutkinnot

2014

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  160  1
Luonnontieteiden ala  67 20
Luonnonvara- ja ympäristöala  17
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  120 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  495 84 
Tekniikan ja liikenteen ala  52947
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 265 51
YHTEENSÄ  1653  203 

 

2015

  AMK  YAMK
Kulttuuriala  138  6
Luonnontieteiden ala  57 22
Luonnonvara- ja ympäristöala  33
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  137 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  450 83 
Tekniikan ja liikenteen ala  54156
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinno nala 247 43
YHTEENSÄ  1603 210 

 

2016 

AMK  YAMK
Kulttuuriala  141  10
Luonnontieteiden ala  59 16
Luonnonvara- ja ympäristöala  23
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  97 0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  489 77 
Tekniikan ja liikenteen ala  512 55
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 260 45
YHTEENSÄ  1581  203 

 

Valmistuneet

Ammatillinen opettajankoulutus

2014 

2015 

2016

336269 279

 

Valmistumisvaiheen palaute, AMK- ja YAMK-opiskelijat

Asteikko 1-7

 

 

AMK 

YAMK 

Opiskelutyytyväisyys 5,0  5,0
Opinnäytetyö 5,1  5,4
Harjoittelu 5,5 
Kansainvälisyys 4,9  4,2
Oppimisympäristöt 5,1  5,5
Opintojen sisältö 5,1  5,4
Opetus 4,9 5,4

 

 

 

Avoin AMK

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

   

 

2014 

2015 

2016 

Kulttuuriala  173 298 473
Luonnontieteiden ala  194  238 185 
Luonnonvara- ja ympäristöala  110  225  110
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  207 254  176
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  1377  2901  3554
Tekniikan ja liikenteen ala 1492 1623  1724
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1751  2709  2952
YHTEENSÄ  5304  8248  9174

 

 

 

Työllistyminen

Työllistyminen koulutusaloittain, työssä % vastaajista

TAMKista valmistuneiden työllisyystilanne opintojen päättyessä.

 

 

2014 

2015 

2016 

Kulttuuriala  48,5  53,5  25,4  
Luonnontieteiden ala  62,4 76,3  59,6
Luonnonvara- ja ympäristöala  42,1  57,1 66,7
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  71,9 64,2  79,0
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  67,8  58,3 63,4
Tekniikan ja liikenteen ala  64,1  60,5  71,4
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 71,9  75,7  66,2
YHTEENSÄ  65,5  63,4  69,5

 

Työllistyminen Pirkanmaalle, % työllistyneistä

TAMKista valmistuneiden työllistyneiden sijoittuminen Pirkanmaalle.

 

2014 

2015 

2016 

YHTEENSÄ  75,9  72,2  71,6

 

Työllistyneistä 4,6 % aloittaa yrittäjänä Pirkanmaalla.

 

 

Kansainvälisyys

Suomalaisten ja ulkomaalaisten
tutkinto-opiskelijoiden määrä 2016

 • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat – 410

 • Suomalaiset tutkinto-opiskelijat – 9182 

Ulkomaalaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot ja ammatillinen opettajankoulutus

2014 

2015 

2016 

Ammattikorkeakoulututkinnot  85  72  60
YAMK-tutkinnot  –  –  4
Ammatillinen opettajankoulutus  –  –  2
YHTEENSÄ  85  72  66

 

 

Kansainvälinen vaihto 2016

opiskelijat ja harjoittelijat

 

 • Lähteneet – 744

 • Saapuneet – 390 

Pitkät vaihdot, yli 3 kk

2014 

2015 

2016 

Lähteneet 370  348  343
Saapuneet 247  274  285
YHTEENSÄ  617  622  628

 

Lyhyet vaihdot, alle 3 kk

2014 

2015 

2016 

Lähteneet 603  516  401
Saapuneet 167  154  110
YHTEENSÄ  770  670  511

 

 

Kansainvälinen vaihto 2016

opettajat ja asiantuntijat

 

 • Lähteneet – 497

 • Saapuneet – 203

Pitkät vaihdot, yli 1 kk

2014 

2015 

2016 

Lähteneet 1
Saapuneet  18  0
YHTEENSÄ  2  20  1

Lyhyet vaihdot, alle 1 kk

2014 

2015 

2016 

Lähteneet 515 519 497
Saapuneet 262  316  203
YHTEENSÄ  777  835  700

 

 

Koulutusvienti

TAMKin kansainväliseen myytävään koulutukseen osallistuneet opiskelijat

 

Yhteensä

1323

Kansainväliset partnerikorkeakoulut

TAMKin partnerikorkeakouluja on
yli viidessäkymmenessä maassa

 

Yhteensä

355

 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

 

Kokonaisvolyymi

Käynnissä olevat TKI-projektit

 

9,4

Miljoonaa euroa

 

TKI-hankkeissa suoritetut opintopisteet 2016

 

2014 

2015 

2016 

Opintopisteet/opiskelija 6,1  5,1  4,9 
Yhteensä  52468  46087  45034 

 

 

 

Henkilöstö

Päätoiminen henkilöstö, htv 2016

 • Opettajat – 421

 • TKI – 15

 • Muu – 289

2014 

2015 

2016 

Opetushenkilökunta 401  413  421 
TKI-toiminnan henkilökunta 21  14  15 
Muu henkilökunta 295 299  289 
YHTEENSÄ  716  727  725 

 

 

Julkaisut

 

512

2016, yhteensä

 

425

2015, yhteensä

 

395

2014, yhteensä

 

2014 

2015 

2016

Humanistinen ja kasvatusala  107 78  164
Kulttuuriala  108 113 129
Luonnontieteiden ala  11  20 31
Luonnonvara- ja ympäristöala  5 6
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala  13  1
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  67  93  64
Tekniikan ja liikenteen ala  45  42  44
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala 47  62  73
YHTEENSÄ  395  425  512 

 

 

 

Talous

 

TKI-toiminnan rahoitus 2016 (1000 €)

 • Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus – 2140

 • Kokonaisrahoitus – 65378

2014 

2015 

2016 

Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus  1384  967  2140
Kokonaisrahoitus  72457  67200  65378
   
Ulkopuolinen TKI-toiminnan rahoitus / kokonaisrahoitus  1,9 % 1,4 % 3,3 % 

 

 

Maksullinen palvelutoiminta 2016 (1000 €)

 • Maksullinen palvelutoiminta – 2977

 • Kokonaisrahoitus – 65378

2014 

2015 

2016 

Maksullinen palvelutoiminta  2538  2409  2977
Kokonaisrahoitus  72457  67200  65378
   
Maksullinen palvelutoiminta / kokonaisrahoitus  3,5 % 3,6 %  4,6 % 

 

 

Tuloslaskelman kulut

(arvonlisäverottomat)

 

2016, €  

2016, % 

Henkilöstökulut 47 372 939  72,37
 Toiminnan muut kulut  6 880 678  10,52
Toimitila- ja kiinteistökulut  3 612 333  5,52
Materiaalit ja palvelut  2 876 635  4,40 
Rahoituskulut 405 852  0,62
Voitto / tappio  208 015 0,32
Poistot  4 088 350  6,25
YHTEENSÄ  65 399 803  100 % 

 

 

Tuloslaskelman tuotot

2016, €  

2016, % 

Perusrahoitus  57 751 670  88,31
Tuet ja avustukset 4 016 848   6,21
Muu liikevaihto  3 006 229  4,60
Muut toiminnan tuotot  558 601  0,85
Rahoitustuotot 21 386  0,03
YHTEENSÄ  65 399 803  100 % 

 

 

Liikevaihto  noin 65 M€ 
Tilikauden tulos  noin 208 000 €