title
 

 

REHTORIN KATSAUSHALLITUKSEN KATSAUS  |  TAMKON KATSAUS | TAMK LYHYESTIHALLINTO  |  HISTORIA

 

Rehtorin katsaus

Tampereen ammattikorkeakoulusta on selvästi tullut kestomenestyjä. Kevään 2016 yhteishaussa olimme jälleen maan vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukossa. Tilastokärki ei kuitenkaan ole se oleellisin asia, vaan se, että opiskelijat arvostavat TAMKia ja haluavat tulla meille opiskelemaan.

TAMKin strategiassa asetettiin haastavat tavoitteet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle. TAMKilaiset näyttivät osaamisensa erityisesti tällä osa-alueella, ja kasvatimme viime vuonna TKI-hankesalkkumme moninkertaiseksi.

Mikä parasta, hankkeiden toteutukset ovat lähteneet liikkeelle vauhdilla, mistä kertoo myös ennakoitua parempi positiivinen taloudellinen tulos. Olemme selvästi onnistuneet strategisissa painoalavalinnoissa sekä TKI-toiminnan kytkemisessä osaksi koulutustoimintaa.

 

Uusi Tampere3-korkeakouluyhteisö antaa erinomaiset puitteet uusien oppimisympäristöjen ja opiskelumenetelmien kehittämiseen. Näin TAMK tekee toiminta-ajatuksensa mukaisesti työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

 

TAMK on kehittänyt aktiivisesti kansainvälisiä strategisia kumppanuuksia. Erityisesti on panostettu koulutusvientiin. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien hakijoiden määrä ei laskenut merkittävästi aiemmista vuosista, vaikka heiltä peritään nyt ensimmäistä kertaa lukuvuosimaksut.

Laatutyön merkitys vain kasvaa sekä kansainvälisen koulutuksen että TKI-toiminnan laajentumisen myötä. TAMKin laatujärjestelmä sai kansainvälisessä auditoinnissa hyvät arvioinnit. Erityisesti saimme kiitosta henkilöstön hyvästä sitoutumisesta jatkuvaan laadunhallintatyöhön.

TAMKilaiset ovat tehneet uraa uurtavaa kehitystyötä Tampere3-korkeakouluyhteisön valmistelussa yhdessä yliopistojen kanssa. Uskon, että vuonna 2019 aloittavan uuden korkeakouluyhteisön myötä vahvistamme strategiamme mukaisesti juuri kansainvälisen toiminnan ja TKI-toiminnan osuutta TAMKissa.

 

 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtajan näkökulmasta katsottuna ammattikorkeakoulu voi katsoa luottavaisin mielin kohti tulevaa.

Vuoden 2016 tuloksista ilahdutti erityisesti auditoinnista saatu palaute. Myös TAMKin vetovoimaisuus viime kevään yhteishaussa kertoo onnistumisestamme. Henkilöstön ja opiskelijoiden luoma TAMK-henki on vahva perusta tulevalle. Tampere3:n valmistelu on ammattikorkeakoulun tehtävien kannalta löytämässä sellaiset ratkaisut, jotka luovat hyvän pohjan TAMKin toiminnalle myös uudessa korkeakouluyhteisössä.

TAMKin laatujärjestelmän auditoinnin tulokset saimme keväällä. Erityisesti kiiteltiin TAMKin neuvottelukuntia, joiden ansiosta olemme tiiviissä kontaktissa sidosryhmiemme kanssa. Tästä palautteesta olemme ylpeitä, sillä ammattikorkeakoulu toimii elinkeinoelämän tarpeita varten.

Raportti nosti luonnollisesti esille myös asioita, joita pitää kehittää. Auditoijat toivoivat esimerkiksi opiskelijoiden parempaa kytkentää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tätä on toki tavoiteltu, mutta mallia pitää vielä kehittää.

TAMK on vahvasti ajassa mukana kehittämässä yhteiskuntaa. Esimerkkejä löytyy kaikilta koulutusaloilta. Nostan esille esille kaksi julkisuuttakin saanutta asiaa. Tampereen Musiikkiakatemian syksyn 2016 suurtuotanto oli Joseph Haydnin säveltämä klassinen ooppera Kuun maailma, jossa klassiseen musiikkiin oli yhdistetty 3D-liikkeenkaappaustekniikka. Todellista matkailua TAMK tutkii sen sijaan Yhdysvaltain avaruus- ja ilmailuhallinto NASA:n Epic Challenge -ohjelmassa. Ohjelmassa ratkotaan Marsin asuttamiseen liittyviä haasteita.

Tampere3-hanke etenee kaikista haasteista huolimatta kohti uudenlaista korkeakouluyhteisöä, joka rakentuu säätiöyliopistosta sekä autonomisesta ammattikorkeakoulusta. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta toiminnan työelämälähtöisyys on itsestäänselvyys. Työelämälähtöisyys ja Y-kampus ovat esimerkkejä, joita TAMK on tuonut Tampere3-yhteistyöhön. 

 

Matti Höyssä
hallituksen puheenjohtaja

 

 

Opiskelijakunta Tamkon katsaus

Opiskelijatoiminnan kehittämisen painopisteitä kuluvana vuonna olivat alayhdistysten toiminnan kannustaminen, yhdistysten toiminnan lähentäminen ja toimitilojen kehittäminen.

Alayhdistyksille järjestettiin vuoden aikana paremmat toimitilat. Sen lisäksi alayhdistyksiä autettiin havaituissa ongelmakohdissa, alayhdistysten ohjesääntö uudistettiin ja tukien myöntämisen käytäntöä muutettiin.

Tärkein, jokaista opiskelijaa koskeva muutos oli edunvalvonta-asiantuntijan palkkaaminen. Tämän lisäksi opiskelijakunta teki sisäisiä nimi- ja käytännevaihdoksia, uusi poliittisen ohjelman sekä päätti luoda opiskelijakunnalle strategian vuoden 2017 aikana. Myös opiskelijoiden päivittäistä asiointia opiskelijakunnan toimistolla helpotettiin toimitilajärjestelyjen muutoksilla, laitehankinnoilla ja uusimalla vuokraustiloja.

Tampere3-korkeakouluyhteisössä Tamkon rooli tulee olemaan merkittävä. Tulemme edustamaan kaikkia ammattikorkeakoulussa opiskelevia opiskelijoita, kuten tälläkin hetkellä. Tamko tekee jo nyt läheistä yhteistyötä ylioppilaskuntien kanssa.

Tulevassa korkeakouluyhteisössä tulee olemaan vain yksi ylioppilaskunta ja yksi opiskelijakunta. Haasteena on tasapainon löytäminen erilaisten tehtävien jakamisessa sekä opiskelijoiden palvelemisessa. Vastaisuudessakin Tamko ottaa tarvittaessa kantaa päätöksentekoon, mikäli päätös vaikuttaa jollakin tavalla ammattikorkeakouluopiskelijaan.

 

Matti Aho
Opiskelijakunta Tamkon puheenjohtaja

 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu

TAMK on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista korkeakouluista.

 

TAMK lukuina

• tutkinto-opiskelijoita noin 10 000

• henkilöstöä noin 700

• koulutusvastuu 7 alalla

• 17 AMK-tutkintonimikettä

• 15 ylempää AMK-tutkintonimikettä

• yli 40 tutkinto-ohjelmaa

• lähes 1800 suoritettua tutkintoa vuodessa

• vuosibudjetti 65 miljoonaa euroa

Profiili

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

Hallinto

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö.

 

Hallitus

Hallituksen jäsenet 24.5.2016 asti: Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki (varapuheenjohtaja), Jari Alanen, Heikki Alho, Linda Asikainen, Lauri Hietalahti, Riitta Metsänen, Kalle Mäkelä ja Iiris Suomela.

Hallituksen jäsenet yhtiökokouksesta 25.5.2016 alkaen: Matti Höyssä (puheenjohtaja), Risto Ilomäki (varapuheenjohtaja), Jari Alanen, Matti Aho, Linda Asikainen, Lauri Hietalahti, Riitta Metsänen, Kalle Mäkelä ja Iiris Suomela.

 

Hallitus 2016

Kuvassa (etuala vas.) Riitta Metsänen, Lauri Hietalahti, Linda Asikainen, Risto Ilomäki, Matti Höyssä, Matti Aho, Iiris Suomela, Jari Alanen ja Kalle Mäkelä.

 

Omistajat

Tampereen kaupunki 87 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 9 %

Ikaalisten kaupunki 1,5 %

Ylöjärven kaupunki 1,5 %

Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 0,5 %

Tampereen Talouskouluyhdistys ry 0,5 %

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja on rehtori Markku Lahtinen.

 

Johtoryhmä

 

Markku Lahtinen,
rehtori, toimitusjohtaja

Merja Jortikka,
henkilöstöjohtaja

Päivi Karttunen,
vararehtori, kehittäminen

Aura Loikkanen,
korkeakoulupalveluiden johtaja

 

Mikko Naukkarinen,
varatoimitusjohtaja, liiketoiminta

Marja Sutela,
vararehtori, koulutus ja TKI-toiminta

Merja Saarinen,
asiantuntijajäsen, talous

 

Historia

 

1912

Suomen ensimmäinen teknillinen oppilaitos perustetaan Tampereelle.

1950-1960

Insinöörien tarve kasvaa jälleenrakennuksen ja kaupungistumisen myötä. Aluepoliittinen ajattelu synnyttää teknillisiä opistoja eri puolille Suomea.

1991

Ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyy. Tampereen ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. TAMKin muodostavat Tampereen kauppaopisto, Tampereen teknillinen opisto, Kurun metsäoppilaitos ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos.

1996

Tampereen ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Korkeakoulun omistaja on Tampereen kaupunki.

1997

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa väliaikaisen toimiluvan. PIRAMKin muodostavat mm. Tampereen kotitalousoppilaitos, Tampereen sosiaalialan oppilaitos, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitos, Tampereen konservatorio ja oppilaitoksia Virroilta, Mäntästä ja Ikaalisista.

2000

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa virallisen toimiluvan. Toimintaa hallinnoi osakeyhtiö, jonka pääomistaja on Tampereen kaupunki.

2010

TAMK ja PIRAMK yhdistyvät. Yhdistelmän nimeksi tulee Tampereen ammattikorkeakoulu.

2014

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy saa toimiluvan. Tamperelaiset korkeakoulut käynnistävät selvityksen yhteistyön tiivistämiseksi.

2015

Opetusministeriö perustaa työryhmiä edistämään tamperelaisten korkeakoulujen yhdistymistä, ns. Tampere3-prosessia.